Alle producten op Installatievakwinkel.nl zijn nieuwe A-merken. Bij installatievakwinkel.nl krijgt u gewoon de volledige fabrieksgarantie. Dat wil zeggen dat wij de richtlijnen en voorwaarden van de fabrikant volgen en hanteren. Voor een gedetailleerd overzicht van deze richtlijnen en voorwaarden verwijzen wij naar de site van de betreffende fabrikant. Mocht u een probleem hebben met een geleverd product, dan lost installatievakwinkel het snel en vakkundig op. U kunt contact opnemen met onze klantenservice via [email protected]

Artikelen die u koopt bij Installatievakwinkel zijn altijd nieuw en kennen de volledige fabrieksgarantie zoals gehanteerd bij de fabrikant van het product. Gemiddeld gezien is deze periode 1 - 10 jaar, afhankelijk van het merk van het artikel. Hiernaast blijft de wettelijke garantie die een consument heeft eveneens van toepassing. Deze wettelijke garantie houdt in dat het product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De aangeboden fabrieksgarantie doet hier niets aan af.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de levering, service of een product van installatievakwinkel.nl dan vernemen we die graag. Wij gaan er alles aan doen om u verder te helpen en uw klacht te verhelpen. U kunt uw klacht schriftelijk melden bij onze klantenservice via [email protected] en zorgen ervoor dat uw klacht direct in behandeling wordt genomen. Om u zo snel en zo goed mogelijk te helpen vragen we om de klacht zo goed mogelijk te omschrijven en eventuele foto's toe te voegen als het om een product of materiaalfout gaat. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie op uw klacht.

Indien een product als gevolg van welke reden dan ook opnieuw bij u geleverd dient te worden, doen wij er alles aan om dit zo min mogelijk vertraging op te laten lopen. In geen geval kan installatievakwinkel.nl aansprakelijk gesteld worden of de kosten dragen die gemaakt worden door het inhuren van loodgieters, installateurs, tegelzetters e.d.

Controleer direct na de levering de materialen. Op de pakbon staat deze mededeling nogmaals. Mocht er onverhoopt een artikel beschadigd zijn gelieve dit binnen 24 uur aan ons te melden door een e-mail te sturen met een foto. Wij zullen zo spoedig mogelijk actie ondernemen.