Uitleg IP-waarde

Veel producten hebben een ’IP-waarde’. Maar wat betekend dat nou eigenlijk? We leggen het even duidelijk uit.

De IP-waarde uitgelegd

De IP-waarde -ook wel IP-code genoemd- van een product, staat voor International Protection Rating of Ingress Protection. Ingress betekent ‘binnendringen’ en protection is natuurlijk ‘bescherming’. De IP-waarde geeft dus aan op welk niveau een elektrisch apparaat beschermd wordt tegen binnendringend water, stof en schokken.

Hoe is een IP-waarde opgebouwd?

De IP-code bestaat uit de afkorting IP met een tweetal cijfers. Deze cijfers geven aan hoe hoog de bescherming van een apparaat is. Hoe hoger het nummer, des te hoger de bescherming. Het eerste nummer staat voor de bescherming tegen vaste materialen en stof op een schaal van 0–6. Hierbij staat de ‘0’ voor geen bescherming en de ‘6’ staat voor volledige bescherming. Het tweede nummer staat voor bescherming tegen vloeibare stoffen op een schaal van 0–9. Hierbij staat de ‘0’ voor geen bescherming en de ‘9’ staat voor volledige bescherming.

  Beschermingsgraad tegen aanraking Beschermingsgraad tegen vocht
0 Geen bescherming 0 Geen bescherming
1 Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm. Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels.
2 Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm. Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat.
3 Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm. Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°.
4 Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm. Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek.
5 Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen. Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek.
6 Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof. Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek.
     7 Geen waterindringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m).
8 Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden.
9 Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk.

Voorbeeld: Een LED lamp met de code IP54 betekent dat de lamp stofbestendig en spatdicht is.

Het kan ook voorkomen dat op de eerste of tweede plek van het cijfer een ‘X’ staat. Dat betekent dat de bescherming voor die positie niet belangrijk is.